Ondernemers zijn vaak gefixeerd op nieuwe deals, nieuwe klanten, nieuwe business modellen; op omzet dus. Verstuurde facturen zijn nou eenmaal sexier dan gemaakte kosten. Toch is het slim om ook voor de kosten oog te hebben. Want ook dat kan u geld opleveren.

Weet u hoe lang uw telefooncontract loopt? En wanneer heeft u voor het laatst een vergelijkende offerte aangevraagd voor uw pensioenverzekering? Kleine en grote bedragen liggen vaak zo voor het oprapen. Er is altijd ruimte om te besparen! Maar dan moet u wel inzicht in uw boekhouding hebben.

Als u af en toe eens de tijd neemt om uw boekhouding goed te bekijken, levert u dat heel wat op:

  • U kunt beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Als u regelmatig uw boekhouding bekijkt bouwt u ervaring op en bent u beter in staat om te anticiperen op zaken die voor u liggen. U kunt makkelijk cijfers, omzetontwikkeling en kostenbesparingen vergelijken met vorige jaren;
  • U kunt sneller schakelen op kosten en omzet. Door regelmatig uw boekhouding inzichtelijk te hebben geeft u uzelf de kans om op tijd bij te kunnen sturen op kosten of omzet als dat nodig is. Als u er na een jaar pas achter komt dat uw telefoonkosten dubbel zo hoog zijn bent u te laat. Hetzelfde geldt voor omzet, het is makkelijker ‘pieken’ als u de piekmomenten in het jaar helder voor ogen hebt;
  • U kunt beter inschatten of u investeringen moet doen. Moet ik mijn machine vervangen of ‘m toch nog upgraden? Pas als u echt weet hoe u er financieel voor staat kunt u inschatten of u kunt investeren of niet. Tegelijkertijd heeft u inzicht wanneer een investering financieel het handigste is om te doen;
  • Gemoedsrust. Iedereen wordt bewust of onbewust onrustig als hij niet precies weet hoe het er financieel voor staat. Mensen zijn vaak opgelucht nadat ze de boekhouding hebben doorgenomen, omdat ze dan weten waar ze aan toe zijn. Het is net als met je eigen gezondheid, het geeft rust als je weet dat dat goed zit.

Voor middelgrote bedrijven en start-ups is het aan te raden om zeker één keer per maand de boekhouding te checken. Maar op dit moment doet nog geen 50% van de bedrijven dit. Zonde, want het levert u absoluut geld op.

Wilt u weten hoe u uw boekhouding goed inzichtelijk kan maken? Neem contact op met Accdirect.