Blijf financieel gezond en bereik uw doelen
Er gaan veel meer bedrijven failliet door geldgebrek dan door verlies. Met beperkte inspanning maakt u een goede financiële planning en weet u waar u het komende jaar aan toe bent. Zo worden pieken in uitgave voorkomen en kan de onderneming succesvol zware tijden overleven. Met deze handvatten komt u tot een geschikte inhoud van de financiële planning.

Inzicht financieel plan
Een geslaagd financieel plan helpt doelen te realiseren. Zorg er daarom voor dat in de financiële planning de volgende punten aan bod komen.

  • Breng uw wensen en doelen voor 2015 in kaart
  • Analyseer de financiële situatie van 2014
  • Blijf realistisch: zowel de inkomsten als de uitgaven moeten haalbaar zijn
  • Creëer ruimte voor onverwachte gebeurtenissen

Realiseer doelen
Breng de wensen en doelen van 2015 in kaart. Moet er een nieuwe machine komen, kijk dan in de financiële planning wanneer deze uitgave naar verwachting het beste uitkomt. Wilt u een nieuwe auto, onderzoek aan de hand van de cijfers of u gaat kopen of leasen.

Kijk vooruit, maar ook achteruit
Een financiële planning helpt je vooruit te kijken, maar ook achteruit. Zo ziet u waar steken zijn gevallen het afgelopen jaar en kunt u met die wijsheid doorpakken in het nieuwe jaar mocht de situatie zich nog eens voordoen. Door achteruit te kijken kunt u bovendien een gedegen inschatting maken van de gewenste omzetgroei komend jaar.

Blijf realistisch
Een winstgevend bedrijf op papier zetten kan iedereen. Het is de kunst om zo realistisch mogelijk naar uw inkomsten en uitgaven te kijken. Geef aan in welke seizoenen er minder wordt verdiend en welke klanten mogelijk wegvallen. Zo kunt u ook een inschatting maken van het vangnet dat nodig is.

Creëer ruimte
Creëer ruimte voor zowel onverwachte als voorziene gebeurtenissen. Door bijvoorbeeld inzichtelijk te maken wat het betaalgedrag van uw klanten is, kunt u een cashflowtabel creëren voor uitgaven. Komt er in een bepaalde maand meer binnen dan uitgegeven hoeft te worden dan kunt u dat geld vast opzij zetten in de wetenschap dat u dit bedrag over een aantal maanden nodig heeft voor de aanschaf van die machine of auto.