In de vorige nieuwsflits lazen we de handvatten die nodig zijn om een financiële planning te realiseren. Ditmaal gaan we dieper in op de inhoud van uw financieel plan.

Exploitatiebegroting
Bepaal uw verwachtte omzet en inkoopkosten. Door deze posten van elkaar af te trekken bepaalt u de bruto inkomsten. Tel vervolgens alle kosten bij elkaar op zoals telefoonrekening, verzekeringen en eventuele afschrijvingen en trek deze van uw brutowinst af. Zo komt u uit op het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. In deze tabel zijn uw bedragen exclusief BTW.

Privé-opnames
Breng in kaart wat u aan inkomsten nodig heeft om te kunnen leven. Houd hierbij rekening met de hypotheek, boodschappen, verzekeringen en alle andere kosten die u maandelijks maakt.

Liquiditeitsbegroting
Maak een overzicht van de ontvangsten en uitgaven inclusief BTW. Start met het bepalen van uw beginsaldo en zet op een rij welke inkomsten en uitgaven u maandelijks verwacht. Onderzoek of er in bepaalde seizoenen of periodes een overschot of tekort is op de begroting en pas de beraming aan om de tekorten weg te werken. Houd hier ook rekening met de betaaltermijn van klanten en het betaalgedrag per klant: zo heeft u nog meer inzicht in de cashflow.

Financieringsbegroting
In de financieringsbegroting vindt u hoe investeringen betaald worden. Nu u uit de liquiditeitsbegroting opmaakt hoeveel geld u in bepaalde periodes tekort komt, weet u of u moet investeren uit eigen vermogen of vreemd vermogen.

En dan?
U heeft alle planningen op orde en nu? Het is gebruikelijk om een maandelijkse planning te maken voor de periode van een jaar. Wanneer de werkelijkheid vervolgens niet aansluit bij de financiële planning is het belangrijk deze te updaten. Zo blijft u financieel gezond en werkt u doelgericht aan uw wensen.